Strojní kniha?ské slu?by

CO UMIME CZ
> Falcování formátu B1 (a? 14 lom?), vstupní ?í?e 820?mm?a? po p?íbalové letáky, 8× skládací stroj
> 2× linka V1 s mo?ností zpracování víceprodukce
> Nejrychlej?í linka na vazbu V2 v ?R: 12 000 ks/hod.
> Linka na twin wire a kalendá?ovou vazbu
> Linka na sná?ení arch? a slo?ek
> 2× automaticky vysek Bobst s vylamováním formátu B1
> Automatická lepi?ka krabi?ek Bobst – ?estibodové lepení
> 3× p?íklopovy vysek do B1
> 1× p?íklopovy vysek do B0
> Ka?írování do 1 000 × 1 400 mm?nebo nekone?ny pás do??í?e 800 mm
> Laminace do formátu B1
> UV lak do formátu B1
> Slepotisk a horká ra?ba do formátu 570?×?800?mm?Heidelberg Steuer
> Perforace, bigování, rylování
> Automatické vrtání do papíru (4 v?etena)
> Lepení blok?
> Kompletace zakázek
> Automatické balení do fólie

桃红色界