Ofsetovy tisk

CO UMIME CZ
Pro zakázky v oblasti ofsetového plochého tisku vyu?íváme tiskové stroje Heidelberg a KBA. Disponujeme moderními dvou-, ?ty?-, pětibarvovymi stroji s?lakovacími agregáty formátu B2, B1 a B0+. Tisková kapacita stroj? zaru?uje rychly pr?běh i u zakázek mimo?ádně velkych objem?.

Pro nej?ádaněj?í tisk formátu B1 vyu?íváme ofsetové stroje Heidelberg Speedmaster CD 102/4+L, CD 102/5+L a CD 102/6+L s maximálním formátem archu 720 × 1020 mm, vykonem 15 000 arch? za hodinu a?s?mo?ností potisknout papír o gramá?i 60 – 750 g (vy?ka potiskovaného materiálu a? cca 1 mm), a dále stroj Polly Prestige 474. Pro tisk 5/0+L ve?formátu B0 vyu?íváme ofsetovy stroj KBA Rapida 162 A, ofset pro tisk do?formátu 1200 × 1620 mm.

Kontinuálně se zamě?ujeme na modernizování technologií a?proces? tak, abychom zákazník?m v?dy nabízeli kompletní servis, vysokou kvalitu a?rychlé dodací lh?ty.

Pro ofsetovy tisk bě?ně pou?íváme velmi p?esné denzitometrické a?spektrofotometrické mě?ení hodnot tisku prost?ednictvím moderního automatického spektrofotometru?Techkon.

LOGIK v rámci environmentálně orientované politiky zákazník? realizuje zakázky s certifikáty FSC a PEFC (ekologické certifikáty zpracovatelského ?etězce?papíru).

Seznamte se s na?í spole?ností??ZDE
Více informací o na?ich slu?bách naleznete ZDE

1× KBA Rapida 162 A

> formát B0++
>?5 barev plus lak
> rychlost 15000 arch?/hod

3× Heidelberg Speedmaster CD 102

> formát B1
> 4, 5 nebo 6 barev plus lak
> 3× 15000 arch?/hod.
> vzájemná zastupitelnost

1× Heidelberg Speedmaster 102-2

> s obracecím za?ízením
> oboustranny tisk 1/1
> jednostranny tisk 2/0
> formát B1

1× Polly Prestige 474

> formát B2
> 4 barvy

 

桃红色界