Kampaň Chupa Chups do ?kol, kterou pro nás zorganizovala spole?nost LOGIK, p?ekonala na?e p?edstavy. Díky kreativní mechanice a dob?e zvolenym atraktivním cenám se zapojily stovky ?kol, a vysledkem byly ú?asné vystupy, propagující zna?ku Chupa Chups. Na tisícovce ?kol v ?R i SR tak ?áci dobrovolně pracovali s na?imi produkty. Vysledkem je tak zna?ková aktivace s neuvě?itelnym dosahem.

Katarína Fiantoková, Brand Manager Chupa Chups CZ/SK
http://www.chupachups.cz/

桃红色界