Chtěla bych?moc poděkovat?spole?nosti LOGIK?za pomoc p?i p?ípravě materiál? a hlavně za kvalitní a bezproblémovy tisk na?í ?kolní bor?ury. V?e fungovalo bezvadně, od p?ípravy, finálních materiál? a? po distribuci.?Ur?itě se na Vás obrátíme i s dal?ími zakázkami.

Monika Hrubalová, zástupce ?editele pro vněj?í vztahy a komunikaci
http://www.vosp.cz

桃红色界