P?ípadové studie

Podívejte se, co jsme realizovali pro na?e klienty. A hlavně na reálné vysledky na?ich realizací.

 • Donuty na sněhu

  Donuty na sněhu

  Pro segment donut? jsme v leto?ní zimě p?ipravili a kompletně realizovali sérii event? nap?í? ly?a?skymi st?edisky v ?eské republice. Cílem…

  Info

 • Vánoce v balení Nivea

  Vánoce v balení Nivea

  Pro zna?ku Nivea jsme vyvinuli, graficky zpracovali a realizovali dvě sady dárkovych váno?ních balení, které zadavatel vyu?il jako komplementární balí?ek,…

  Info

 • Prémiové obaly Rumako

  Prémiové obaly Rumako

  Projekt vyvoje a realizace obal? z hladké lepenky pro ?adu exkluzivních rum? potvrdil, ?e i z tohoto materiálu lze p?ipravit…

  Info

 • Direct mailing umíme

  Direct mailing umíme

  Direct mailing s vnímanou p?idanou hodnotou p?edstavuje pro nás i na?e zákazníky zp?sob, jak zajímavou cestou oslovit ?iroké spektrum p?íjemc?…

  Info

 • Bryle pro virtuální realitu jako dárek

  Bryle pro virtuální realitu jako dárek

  Na konci loňského roku jsme navrhli a vyrobili netradi?ní platformu osobní zábavy, která byla také na?ím váno?ním dárkem pro na?e…

  Info

 • Chupa Chups do ?kol 2015

  Chupa Chups do ?kol 2015

  Netradi?ní zna?ková aktivace pro zna?ku Chupa Chups měla za cíl prost?ednictvím netradi?ní kreativní mechaniky propagovat produkty mezi ?ádky základních a…

  Info

 • Adventní kalendá? Chupa Chups 2015

  Adventní kalendá? Chupa Chups 2015

  Netradi?ní vyzvu pro nás p?edstavoval adventní kalendá? spole?nosti Chupa Chups. Tradi?ní váno?ní segment cukrovinek obsadily levné ?okoládové kalendá?e, zatímco Chupa…

  Info

 • Obaly Schwarzkopf Professional 2015

  Obaly Schwarzkopf Professional 2015

  U? druhy rok za sebou p?ipravovala spole?nost LOGIK od prvotních návrh? a? po realizaci a logistiku váno?ní promobalení vlasové kosmetiky…

  Info

 • Spot?ebitelské soutě?e

  Spot?ebitelské soutě?e

  Spot?ebitelské soutě?e v nejr?zněj?ích podobách jsou d?le?itym prvkem nejen podpory prodeje. Pomáhají v?krátkodobém ?asovém horizontu zvy?it prodej promovaného produktu, nicméně…

  Info

桃红色界