Na?i zákazníci

Spolupracujeme s vyznamnymi spole?nostmi na ?eském i zahrani?ním trhu. V posledních letech jsme realizovali ?adu rozsáhlych a úspě?nych zakázek pro vyznamné ?eské i nadnárodní klienty, se kterymi máme podepsanou smlouva o rámcové spolupráci. Na?e slu?by v oblasti polygrafie a?doplňkovych slu?eb pro své zákazníky vyu?ívají nejvyznamněj?í reklamní a?marketingové agentur na trhu. Jsme partnery témě? ?estiny spole?ností ze ?eb?í?ku Czech Top 100 2013.

桃红色界