Galerie

Zde naleznete na?e realizace s mo?ností vyběru oblasti, která vás zajímá.

 • Spot?ebitelské soutě?e

  Spot?ebitelské soutě?e

  Spot?ebitelské soutě?e v nejr?zněj?ích podobách jsou d?le?itym prvkem nejen podpory prodeje. Pomáhají v?krátkodobém ?asovém horizontu zvy?it prodej promovaného produktu, nicméně…

  Info

 • Obaly Schwarzkopf Professional 2014

  Obaly Schwarzkopf Professional 2014

  Sada promo balení na p?edváno?ní trh v?sedmi zemích st?ední a vychodní Evropy, které pro zna?ku Schwarzkopf Professional p?ipravila spole?nost LOGIK,…

  Info

 • Samolepky

  Samolepky

  Graficky návrh, vyběr vhodného materiálu s ohledem na pou?ití, tisk a vysek. Samolepky pat?í mezi základní vizuální komunika?ní nástroje a…

  Info

桃红色界