Vazba

Vazba a slu?by knihárny

 • Stolní kalendá?e

  Stolní kalendá?e

  Kapacita a technologické vybavení kalendá?ovny spole?nosti LOGIK umo?ňuje vyrobu a??2000?stolních kalendá?? za hodinu. Provoz tak pat?í mezi největ?í ve?st?ední Evropě.…

  Info

 • Nástěnné kalendá?e

  Nástěnné kalendá?e

  Kapacita a technologické vybavení kalendá?ovny spole?nosti LOGIK umo?ňuje vyrobu a? 2000 nástěnnych kalendá?? za hodinu. Provoz tak pat?í mezi největ?í…

  Info

 • Katalogy

  Katalogy

  Katalogy pat?í mezi nejpou?ívaněj?í nástroje prezentace produktové nabídky i?v?internetové době. Zákazník získá hodnotnou informaci, kterou si m??e odnést dom? na?později.…

  Info

 • Krou?ková vazba

  Krou?ková vazba

  V roce 2014 jsme modernizovali technologii pro?vazbu kovovou vinutou spirálou a kovovym h?ebenem (twin-wire). Disponujeme nemoderněj?í technologií v oblasti krou?kové…

  Info

 • Knihy

  Knihy

  Plně vybavená knihárna umo?ňuje spole?nosti LOGIK vyrobu atraktivních knih a dal?ích publikací s?vazbou V8 v?etně zu?lechtění?publikací horkou ra?bou a dal?ími…

  Info

 • ?asopisy

  ?asopisy

  Díky kompletnímu strojovému vybavení pro vazbu V1 a V2 a dal?í zpracování tiskovin je spole?nost LOGIK spolehlivym partnerem p?i vyrobě…

  Info

桃红色界