Obaly

Produktové a jiné obaly

 • krabice KCD edition 800x500 px

  Produktové obaly

  Uvědomujeme si funkce obal?. V?echny obaly vyrábíme s?d?razem na?v?echny nezbytné funkce – komunikaci, ochranu zbo?í, snadny transport a?logistiku. Specializujeme se…

  Info

 • Zu?lech?ování tisku

  Zu?lech?ování tisku

  Vkládáme do tisku osobnost prost?ednictvím nejmoderněj?ích metod zu?lech?ování. Zvyrazníme tiskoviny lakem, ra?bou, vysekem, slepotiskem a?dal?ími technologickymi postupy. Nabízíme nej?ir?í ?kálu…

  Info

 • FEFCO obaly

  FEFCO obaly

  Norma FEFCO je evropskym standardem pro bě?né typy konstrukcí kartoná?ních obal?. Konstrukce dle FEFCO je v?dy ozna?ena ?íslem, nap?. 0201…

  Info

 • Dárkové obaly

  Dárkové obaly

  Speciální edice produkt? si vy?adují speciální obaly. Obaly navrhujeme tak, aby byly efektivním nástrojem komunikace v místě prodeje. Zajistíme i?kompletaci…

  Info

桃红色界