Kalendá?e

Kalendá?e

 • Stolní kalendá?e

  Stolní kalendá?e

  Kapacita a technologické vybavení kalendá?ovny spole?nosti LOGIK umo?ňuje vyrobu a??2000?stolních kalendá?? za hodinu. Provoz tak pat?í mezi největ?í ve?st?ední Evropě.…

  Info

 • Nástěnné kalendá?e

  Nástěnné kalendá?e

  Kapacita a technologické vybavení kalendá?ovny spole?nosti LOGIK umo?ňuje vyrobu a? 2000 nástěnnych kalendá?? za hodinu. Provoz tak pat?í mezi největ?í…

  Info

 • Krou?ková vazba

  Krou?ková vazba

  V roce 2014 jsme modernizovali technologii pro?vazbu kovovou vinutou spirálou a kovovym h?ebenem (twin-wire). Disponujeme nemoderněj?í technologií v oblasti krou?kové…

  Info

 • Zu?lech?ování tisku

  Zu?lech?ování tisku

  Vkládáme do tisku osobnost prost?ednictvím nejmoderněj?ích metod zu?lech?ování. Zvyrazníme tiskoviny lakem, ra?bou, vysekem, slepotiskem a?dal?ími technologickymi postupy. Nabízíme nej?ir?í ?kálu…

  Info

桃红色界