Produkty

Spole?nost LOGIK se zamě?uje na t?i segmenty tiskovych produkt? – vyrobky z?papíru, z hladké lepenky a?vlnitého?kartonu.

Díky komplexnímu technologickému vybavení nabízíme na?im zákazník?m ?iroké portfolio ti?těnych produkt?. Jsme specialisté jak na publikace, tak?na vizuální a?reklamní?komunikaci.

Disponujeme nejmoderněj?ím technickym vybavením, které nám umo?ňuje jakykoliv produkt vyrobit v krátkém ?ase, vysoké kvalitě a?za?optimální?cenu.

Pat?íme mezi p?ední evropské dodavatele?merkantilních tiskovin, publikací, ?asopis?. Nabízíme slu?by v segmentu produktovych obal?. Na?í specialitou jsou komplexní slu?by a vyroba pro komunikaci v místě prodeje?– od?poradenství v?oblasti in-store marketingu a? po návrh vyrobu konkrétních produkt? pro ucelenou a ú?innou kampaň: POP/POS stojan? pro sekundární vybavení, brandingu regál? moderními ti?těnymi prvky, speciálních obal? a?dal?ích komunika?ních?nástroj?.

桃红色界