Wobblery

  • Nescafe wobbler_s800px
  • Whiskas wobbler_s800px

Wobblery pat?í mezi dynamické prvky in-store komunikace díky schopnosti kmitání – tedy pohybu a upoutání pozornosti, a?tudí? jsou základní esencí úspě?né kampaně v?místě prodeje.

Komentá?e jsou uzav?ené

桃红色界