Shelf stoppery

  • lista BOIRON DAPIS gel_s700px
  • Playboy_s800px
  • shlef_stopper Billa_s700px

Shelf stopper zaji??uje ozna?ení místa vystavení v?regálu tak, aby ho viděl ji??zdálky ka?dy p?icházející zákazník. Je umístitelny témě? kdekoli na?prodejní plo?e, jeho pou?ití je atraktivním zpest?ením produktu a?ideálním ke zviditelnění speciální nabídky nebo novinky.

Komentá?e jsou uzav?ené

桃红色界