In-store displeje

  • boiron_s800px
  • bublimo_s800px
  • laroche_s800px
  • BillaNadobi_s800px

Prodejní displeje slou?í k upozornění nakupujících v místě prodeje. Pat?í mezi nejefektivněj?í nástroje in-store komunikace a ve spolupráci s prodejními stojany a obalem pat?í ke zlatému trojúhelníku oslovení zákazníka v prost?edí obchodu.

Komentá?e jsou uzav?ené

桃红色界