Dárkové obaly

  • obalky PRANI_s700px
  • krabice JDaniels_honey_s700px
  • Astrid_kufr_s800px
  • Angelo_krabka_s800px
  • krabice HENNESSY XO pohled shora
  • maple_s800px
  • Legendario_s800px

Speciální edice produkt? si vy?adují speciální obaly. Obaly navrhujeme tak, aby byly efektivním nástrojem komunikace v místě prodeje. Zajistíme i?kompletaci balení. Vyrábíme jak malé série prost?ednictvím digitálního tisku, tak velká mno?ství ofsetovou technologií. Díky technickému vybavení zajistíme také?speciální techniky zu?lechtění tisku.

Komentá?e jsou uzav?ené

桃红色界