Barkety

  • barketa GLENMORANGIE 01
  • stojanek COMPEED studio 02
  • stojanek PRIMEROS studio 01
  • stojanek PRIMEROS studio 02

Pultové prodejní stojánky pat?í mezi nejoblíbeněj?í prost?edky in-store promotion. Navrhujeme a vyrábíme unikátní ?e?ení, která jsou v?dy p?izp?sobena produktu a cíl?m zadavatele, ale také konkrétnímu prodejnímu prost?edí.

Komentá?e jsou uzav?ené

桃红色界