Na?e ocenění

win
Pravidelně se ú?astníme oborovych soutě?í, abychom ukázali, jak kvalitní a funk?ní tiskoviny doká?eme vyrobit. Na?ím úkolem je, aby na?i zákazníci byli prost?ednictvím na?ich produkt? vidět. Jsme hrdí na to, ?e máme co ukázat.

 • DVě 1. A JEDNO 3. MíSTO PRO LOGIK

  DVě 1. A JEDNO 3. MíSTO PRO LOGIK

  Dvě realizace z?dílny spole?nosti LOGIK získaly rovnou dvě 1. a jedno 3. místo v 17. ro?níku Hvězda 3D reklamy. Projekt?kartonovych…

  Info

 • Kalendá? 2016

  Kalendá? 2016

  Cílem soutě?e Kalendá? roku je ocenit vyjime?nost kalendá??, vyrobenych v ?eské republice pro domácí i zahrani?ní klienty. V roce 2016…

  Info

 • Hvězda 3D Reklamy 2016

  Hvězda 3D Reklamy 2016

  Soutě? Hvězda 3D Reklamy byla v roce 2016 poprvé vyhlá?ena oborovou asociací POPAI, její? jsme od roku 2015 ?leny. P?ihlásili…

  Info

 • Hvězda 3D Reklamy 2014

  Hvězda 3D Reklamy 2014

  V soutě?i Hvězda 3D reklamy, po?ádané Asociací t?ídimenzionální reklamy, jsme za dvě p?ihlá?ené práce získali dvě t?etí místa. Firemní PF…

  Info

桃红色界