Lidé

Kontaktní osoby:

Jitka ?rutová??? p?edstavitel managementu pro kvalitu a environment
srutova(at)log.cz

?árka Rube?ová??? obchodní ?editel
+420 602 250 171 ?? ?rubesova(at)log.cz

Lenka Bohuslavová? ? ?vedoucí knihárny a expedice
+420 606 271 589 ?? ?bohuslavova(at)log.cz

Libor Va?í?ek? ?? hlavní technolog, nákup
+420 608 616 161 ? ?vasicek(at)log.cz

Igor ?mídek? ? ?senior graphic designer
+420 776 684 622 ?? ?smidek(at)log.cz

Marek Thun? ? ?CTP manager
+420 270 004 393 ?? ?ctp(at)log.cz

czlovecy

桃红色界