Kontakty

Na?e adresy:

LOGIK, s.r.o.

Koresponden?ní adresa:
Pod ?ancemi 196/4
190 00 Praha 9
?eská republika

Faktura?ní adresa:
LOGIK, s.r.o., Rado?ovická 996/4
100 00 Praha 10-Stra?nice
I?O: 25748483
DI?: CZ25748483
D-U-N-S? 495474517

Kontaktní údaje:
tel.: + 420 270 004 398 (obchodní oddělení)
tel.: + 420 270 004 381 (ekonomické odd.)
tel.: + 420 606 271 589 (expedice zakázek)

e-mail:? print(at)log.cz

Divize ELEKTRO, reklamace
tel.: +420 731 751 215, +420 774 495 684

Zapsáno v OR ved. u Měst. soudu v Praze, odd. C vl. 66683

Napi?te nám:

Va?e jméno a p?íjmení (vy?adováno)

Vá? email (vy?adováno)

P?edmět

Va?e zpráva (vy?adováno)

桃红色界