GDPR

INFORMACE O ZPRACOVáNí OSOBNíCH úDAJ??NA?í SPOLE?NOSTí V DODAVATELSKO-ODBěRATELSKYCH VZTAZíCH

Spole?nost LOGIK, s.r.o., C 66683 vedená u Městského soudu v Praze

Spisová zna?ka: C 66683 vedená u Městského soudu v Praze jako?to správce osobních údaj? (dále jen ? LOGIK, s.r.o., Správce“),?tímto informuje o zp?sobu a rozsahu zpracování osobních údaj? subjekt? (dále jen ?Subjekt“), v?etně rozsahu práv Subjektu,?souvisejících se zpracováním jeho osobních údaj? spole?ností LOGIK, s.r.o.. Tato informace se netyká osobních údaj? právnickych?osob, v?etně názvu, právní formy a kontaktních údaj? právnické osoby.

Celé prohlá?ení naleznete zde

桃红色界