Case Studies

Take a look at the projects we have executed for our clients. And especially at the real results of our work.

 • Donuty na sněhu

  Donuty na sněhu

  Pro segment donut? jsme v leto?ní zimě p?ipravili a kompletně realizovali sérii event? nap?í? ly?a?skymi st?edisky v ?eské republice. Cílem…

  Info

 • Vánoce v balení Nivea

  Vánoce v balení Nivea

  Pro zna?ku Nivea jsme vyvinuli, graficky zpracovali a realizovali dvě sady dárkovych váno?ních balení, které zadavatel vyu?il jako komplementární balí?ek,…

  Info

 • Prémiové obaly Rumako

  Prémiové obaly Rumako

  Projekt vyvoje a realizace obal? z hladké lepenky pro ?adu exkluzivních rum? potvrdil, ?e i z tohoto materiálu lze p?ipravit…

  Info

 • Direct mailing umíme

  Direct mailing umíme

  Direct mailing s vnímanou p?idanou hodnotou p?edstavuje pro nás i na?e zákazníky zp?sob, jak zajímavou cestou oslovit ?iroké spektrum p?íjemc?…

  Info

 • Bryle pro virtuální realitu jako dárek

  Bryle pro virtuální realitu jako dárek

  Na konci loňského roku jsme navrhli a vyrobili netradi?ní platformu osobní zábavy, která byla také na?ím váno?ním dárkem pro na?e…

  Info

 • Chupa Chups to Schools 2015

  Chupa Chups to Schools 2015

  An unconventional brand activation for the Chupa Chups brand was aimed at promotion of their products among the students of…

  Info

 • Advent Calendar Chupa Chups 2015

  Advent Calendar Chupa Chups 2015

  An unconventional challenge for us was the advent calendar for Chupa Chups. The traditional Christmas segment of sweets was occupied…

  Info

 • Schwarzkopf Professional Packaging 2015

  Schwarzkopf Professional Packaging 2015

  Already for a second year in a row, the LOGIK company prepared the promotional Christmas packaging of hair cosmetics for…

  Info

 • Consumer Contests

  Consumer Contests

  Consumer contests in various forms are an important element not only of sales promotion. They help to increase short-term sales…

  Info

桃红色界