Prémiové obaly Rumako

Projekt vyvoje a realizace obal? z hladké lepenky pro ?adu exkluzivních rum? potvrdil, ?e i z tohoto materiálu lze p?ipravit
prémiově vypadající obaly, které vyu?ívají synergii netradi?ního konstruk?ního ?e?ení, silné grafiky a dokonalych tiska?skych
mo?ností, které na?e spole?nost nabízí.

Stáhnout PDF?(1 MB)

Comments are closed.

桃红色界