Direct mailing umíme

Direct mailing s vnímanou p?idanou hodnotou p?edstavuje pro nás i na?e zákazníky
zp?sob, jak zajímavou cestou oslovit ?iroké spektrum p?íjemc? s optimálními náklady.
Atraktivní nápad, kompletní p?ípravu, realizaci ve ?pi?kovém provedení m??eme zajistit
i pro va?e marketingové záměry.

Stáhnout PDF?(2 MB)

Comments are closed.

桃红色界