Archiv kategorie: Certifikáty

Certifikáty ISO 9001:2016 a 14001:2016

Kontinuálně hledáme nové cesty, jak sni?ovat spot?ebu energie a eliminovat mno?ství vznikajícího odpadu. Chceme minimalizovat dopad na?eho podnikání na ?ivotní prost?edí a dosáhnout toho, ?e stopa na?í ?innosti bude udr?itelná. Jsme dr?itelem certifikát? kvality ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016.
Text

Certifikát PEFC

Jsme dr?iteli?certifikátu PEFC (certifikace les? systémem PEFC je jedním z proces? v lesním hospodá?ství smě?ujícím k?dosa?ení trvale udr?itelného hospoda?ení v lesích). (Pokra?ování textu…)
Text

Certifikát FSC?

V rámci environmentálně orientované politiky jsme schopni realizovat projekty s certifikátem FSC? (certifikát zákazník?m zaru?uje, ?e d?evo pochází z ?etrně obhospoda?ovanych les?). (Pokra?ování textu…)
Text

桃红色界