Letzte Artikel von admin

Nabízíme svoje slu?by, abychom to v?echno zvládli

NA?E KOMPLEXNí SLU?BY Nabízíme návrh produktu, jeho vyvoj, konstrukci, grafiku i tisk – zvládneme digitální a ofsetovy tisk i speciální slu?by typu digi UV. M??eme vám pomoci s tím, co je pro vás bě?né, ale v sou?asné době bohu?el nedostupné. NOVé OBALY VYROBK? Prodáváte produkt, ktery nyní nelze nabízet, proto?e není baleny nebo sou?asny obal…
Text

Získali jsme dvě první místa v soutě?i Hvězda 3D Reklamy 2018

I v tom leto?ním roce jsme získali ocenění v presti?ní soutě?i Hvězda 3D reklamy. Tentokrát uspěl adventní kalendá?e Nivea v?kategorii Tailor Made a projekt snack.ink v?kategorii 3DR. Oba projekty získaly ve svych kategoriích první místo. Projekt snack.ink V srpnu loňského roku jsme realizovali selfpromo kampaň zamě?enou na úzky okruh FMCG zákazník? na území Prahy a…
Text

Nové ?íslo na?eho BLOGU je na světě

I tentokrát se v na?em ob?asníku m??ete dozvědět mnoho zajímavych věcí. Do?tete se, jak funguje na?e grafické studio s certifikací ISO. P?iblí?íme Vám, jak se vyvíjel obal pro celosvětově úspě?nou po?íta?ovou hru?Kingdom Come: Deliverance. Necháme Vás nahlédnout pod pokli?ku vyvoje dárkovych balení. Inspirujeme Vás kompletním vyvojem zna?ky luxusních ?perk?. A mnohem víc :) Ani tentokrát…
Text

Letzte Kommentare von admin

Keine Kommentare von admin noch

桃红色界