Měsí?ní archiv: B?ezen 2020

Nabízíme svoje slu?by, abychom to v?echno zvládli

NA?E KOMPLEXNí SLU?BY Nabízíme návrh produktu, jeho vyvoj, konstrukci, grafiku i tisk – zvládneme digitální a ofsetovy tisk i speciální slu?by typu digi UV. M??eme vám pomoci s tím, co je pro vás bě?né, ale v sou?asné době bohu?el nedostupné. NOVé OBALY VYROBK? Prodáváte produkt, ktery nyní nelze nabízet, proto?e není baleny nebo sou?asny obal…
Text

桃红色界