Měsí?ní archiv: Listopad 2017

DVě 1. A JEDNO 3. MíSTO PRO LOGIK V?17. RO?NíKU SOUTě?E HVěZDA 3D REKLAMY

DVě 1. A JEDNO 3. MíSTO PRO LOGIK V 17. RO?NíKU SOUTě?E HVěZDA 3D REKLAMY S velkou radostí?jsme odcházeli z?leto?ního vyhla?ování vysledk? soutě?e HVěZDA 3D REKLAMY. V?pomyslné kapse nás toti? h?ály t?i ocenění na?í práce, která potvrdily na?i kompetenci p?i návrhu a samotné realizaci atraktivních dárkovych p?edmět? z papíru a partonu. Dvě realizace z?dílny spole?nosti…
Text

Vytiskli jsme charitativní kalendá? POSLOUCHáME O?IMA

Vytiskli jsme charitativní kalendá? POSLOUCHáME O?IMA Proto?e víme, ?e nezi?tně pomáhat je d?le?ité, letos na podzim jsme vytiskli kalendá? POSLOUCHáME O?IMA. Ten se stal sou?ástí Tydne komunikace osob se sluchovym posti?ením. Projekt zast?e?uje uznávaná spole?nost Orbi Pontes z.s., autorem krásnych fotografií je Michal Kratochvíl. Do projektu se zapojila ?ada známych osobností, mezi kterymi nechybí nap?íklad…
Text

桃红色界