Měsí?ní archiv: ?íjen 2016

Pět trend? v obalech, kterymi porazíte konkurenci

Investovat miliony korun v rámci in-store reklamy má smysl pouze v p?ípadě, ?e nepodceníte slo?ku komunikace, která je v obchodě p?ítomná ka?dy den po cely rok i mimo promotion kampaně. Tou slo?kou je samotny produkt, o jeho? prodej ka?dá zna?ka usiluje, a jeho obal, ktery p?esvěd?uje zákazníka ke koupi. Cely rok sedm dní v tydnu…
Text

桃红色界