Měsí?ní archiv: Srpen 2016

Jak se to dělá aneb Vyroba publikace

Pou? libovolné publikace tiskovym procesem a? po finální pou?ití je poměrně dlouhy proces, ktery zahrnuje mnoho díl?ích krok?, vedoucích k dokonalému vysledku. Jak to v praxi vypadá, vám uká?eme na vzniku na?ich vlastních firemních prezentací, kterymi vybavujeme obchodní oddělení a jsou pro klienty d?le?itym zdrojem informací o spole?nosti LOGIK, s.r.o. (Pokra?ování textu…)
Text

桃红色界