Měsí?ní archiv: Květen 2016

Direct maily spole?nosti LOGIK bodují

Komunikace prost?ednictvím in-house navr?enych a vyrobenych direct mail?, prezentujících mo?nosti tiskárny LOGIK, posbírala ocenění na oborovych soutě?ích i oblibu mezi klienty. (Pokra?ování textu…)
Text

Byt v O2 Areně

Tradi?ní květnové hokejové mánie kolem světového ?ampionátu vyu?il zprost?edkovatel ubytování Airbnb. Skybox pra?ské O2 Areny p?eměnil na hotelovy pokoj v?hokejovém stylu k?p?espání v?noci ze 3. na 4. května. Zájemci mohli napsat krátky p?íběh o tom, pro? právě oni jsou největ?ími hokejovymi fanou?ci a zaslou?í si jedine?nou mo?nost sledovat p?ípravny zápas ?eské reprezentace s?aktuálními mistry světa…
Text

桃红色界