Měsí?ní archiv: Listopad 2015

Areál Pod ?ancemi dostal druhou ?anci

Spole?nost LOGIK se stala majitelem areálu v ulici Pod ?ancemi v pra?ské Libni v roce 2012. P?vodně zde sídlila dnes ji? zaniklá tiskárna, po jejím neslavném konci ovládli historicky areál bezdomovci. Jejich p?sobení se na stavu vyrobních a kancelá?skych hal neblaze podepsalo, a tak bylo jasné, ?e stěhování se neobejde bez mohutnych investic. Díky nim…
Text

桃红色界