Měsí?ní archiv: ?íjen 2015

Papír dělá Vánoce (Marketing&Media 41/2015)

Podzim je v?tiskárnách váno?ní období. P?ipravujeme nejen p?edváno?ní prodejní kampaně a jejich prvky, ale i tiskoviny firem na p?í?tí rok, katalogy, kalendá?e, vlastně v?e, co vás v?kancelá?i po cely rok obklopuje. Co tedy p?ed Vánoci ?ádat od své tiskárny? Poj?me se podívat na malého pr?vodce prvky, které vám uleh?í práci, a také pomohou prodávat. 1)…
Text

LOGIK se stal ?lenem POPAI

V Praze, 1. ?íjna 2015 - Spole?nost LOGIK se v?těchto dnech stala ?lenem presti?ního klubu vyrobc? prost?edk? pro podporu prodeje, oborové asociace POPAI CE. Potvrzuje tak stoupající vyznam prost?edk? in-store komunikace ve svém vyrobním programu. (Pokra?ování textu…)
Text

桃红色界