Měsí?ní archiv: B?ezen 2015

Schwarzkopf Professional vyprodal váno?ní balení díky obalu

V Praze, 18. 3. 2015 – Sada promo balení na p?edváno?ní trh v sedmi zemích st?ední a vychodní Evropy, které pro zna?ku Schwarzkopf Professional p?ipravila spole?nost LOGIK, byla vyprodána během jednoho měsíce. Potvrdilo se, ?e produkt si?jen na základě atraktivního obalu koupí plná ?tvrtina ve?ejnosti, ani??by to p?edem měli v úmyslu. (Pokra?ování textu…)
Text

Direct mail uká?e mo?nosti LOGIKu

V Praze, 11. 3. 2015 – Spole?nost LOGIK spustí ve druhé polovině b?ezna direct mailovou B2B kampaň s?názvem ?Získejte ?as na to, co máte rádi…“. Kampaň chce ukázat potenciálním zadavatel?m kreativitu nástroj? ti?těné reklamy a zároveň praktickym p?edmětem p?ipomenout, ?e díky ?innosti skupiny LOGIK jim zbyde ?as na to, co mají rádi. (Pokra?ování textu…)
Text

桃红色界